;

Dây nhảy quang SC-FC-ST-LC-MTRJ-E2000 …

Dây nhảy quang SC-FC-ST-LC-MTRJ-E2000 …

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-SC/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-SC/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-LC/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-LC/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-FC/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-FC/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-ST/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/APC-ST/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/APC-ST/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/APC-ST/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang FC/APC-ST/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang FC/APC-ST/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

 

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/APC-FC/APC Singlemode Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/APC-FC/APC Singlemode Simplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Multimode 50/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Multimode 62.5/125 Duplex (tùy chọn độ dài: 1,3,5 …. Mét)

Dây nhảy quang MTRJ, E2000, …

 

->Tham khảo thêm các loại dây nhảy quang (fiber optic patch cord) khác mà công ty chúng tôi cung cấp:

+ Dây nhảy quang DIN APC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-din-apc/

+ Dây nhảy quang E2000 APC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-e2000apc/

+ Dây nhảy quang E2000

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-e2000/

+ Dây nhảy quang MTRJ

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-mtrj-mtrj-multimode/

+ Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-st-upc-st-upc-singlemode/

+ Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-lc-lc-single-mode-patchcord-lclc/

+ Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-fc-fc-multi-mode-patchcord-fcfc/

+ Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC

https://switchquang.com/products/day-nhay-quang-c-st-single-mode-patchcord-scsc/

+ Các loại dây nhảy quang khác….

 

Hoặc liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất:

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình

Địa chỉ: Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khóai, P.Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Hotline: 0856.888.666 – 0911.910.910

 

Thibft kế web bởi Hoangweb.com