;

Cáp Quang

Cáp quang treo GYXTC8S

Thể loại: Cáp Quang

GYXTC8S là loại cáp quang treo kim loại dùng ngoài trời, có dung lượng từ 1 đến 12core, Singlemode hoặc Multimode. Đây là cáp của nhà sản xuất NeCeRo - China sản xuất

Thibft kế web bởi Hoangweb.com