;

VCL-2145-LC GPS PRIMARY REFERENCE CLOCK

VCL-2145-LC GPS PRIMARY REFERENCE CLOCK

Thiết bị đồng bộ GPS VCL-2145-LC của hãng Valiant – Ấn độ sản xuất là giải pháp đồng bộ hóa tần số có độ chính xác cao có thể được sử dụng để cung cấp Đồng hồ tham chiếu chính ITU-T, G.811 được tham chiếu đến nguồn GPS. Giúp đồng bộ  hóa tần số của các mạng viễn thông di động 2G, 3G, HetNet và LTE cũng như các mạng SDH / SONET và mạng Ethernet.

Chức năng chính

Bộ thu GPS tham chiếu đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí

50 kênh GPS, tần số L1, bộ nhận mã C/A

Theo dõi đồng thời lên đến 12 vệ tinh GPS

Đồng hồ tham chiếu chính (PRC) ITU-T G.811

Đầu ra E1 tương thích với G.703 GPS locked, 2.048 MBits, 1.544 Mbits và 2.048 MHz

Tham chiếu chính và chức năng holdover:

Đồng hồ tham chiếu chính (PRC) tuân thủ ITU-T G.811 / Stratum 1 khi khóa với GPS

Lưu giữ tuân thủ ITU-T G.812

Định dạng tin nhắn SSM tuân thủ ITU-T G.704. GR-378-CORE tùy chọn cho Mạng SONET

Đầu ra 1/5/10 MHz

Đầu ra đồng hồ tham chiếu chính 2MHz và 2Mbps

1 đầu ra PPS

Đầu nối RJ45 và BNC tiêu chuẩn cho tất cả đầu vào và đầu ra

ToD tuân thủ NMEA 0183 (Cổng nối tiếp DB9).

Thông tin sản phẩm VCL-2145-LC GPS Primary Reference (PRC) Clock

VCL-2145-LC is a high-performance, GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) Primary Reference Clock that provides ITU-T G.811 Primary Synchronization Frequency references which are locked to GPS/GNSS Satellite sources.

The VCL-2145-LC provides multiple Input and output options.

Input options: GPS/GNSS, 10MHz, 2.048MHz, 2.048 Mbps, 2.048MHz / 10MHz (TTL IN).

Output options: 2.048 Mbps / 1.544 Mbps, 2.048MHz, 1/5/10MHz, 1PPS, Alarm Relays, NMEA-0183 (TOD – Time-Of-Day).

Holdover options: OCXO and Rubidium.

Mô hình sử dụng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com