;

Thiết bị ghép kênh PCM VCL-MX Version 5

Thiết bị ghép kênh PCM VCL-MX Version 5

Thiết bị ghép kênh PCM VCL-MX Version 5

VCL-MX Version 5 là một trong những sản phẩm thuộc dòng sản phẩm ghép kênh thoại và dữ liệu 12 E1 của Valiant – India sản xuất. VCL-MX có 4 phiên bản được sử dụng như VCL-MX version 2, VCL-MX version 3, VCL-MX version 4, VCL – MX version 6, trong 4 phiên bản, mỗi phiên bản cung cấp các tính năng, giao diện dữ liệu thoại và dữ liệu khác nhau.. Các phiên bản đều có đặc điểm chung là có cấu trúc sub-rack, gồm có card điều khiển, card luồng E1, card nguồn, card kênh lẻ (E&M, RS232, FXO, FXS).

Thiết bị ghép kênh VCL-MX version 5 cung cấp một loạt các dịch vụ thoại (POTS) và dữ liệu kĩ thuật số cho các kênh thuê bao ở các địa điểm khác nhau giúp cho việc kết nối dữ liệu và dịch vụ thoại qua đường truyền (liên kết) E1.

Thiết bị ghép kênh VCL-MX version 5 cung cấp một loạt các dịch vụ thoại (POTS) và dữ liệu kĩ thuật số cho các kênh thuê bao ở các địa điểm khác nhau giúp cho việc kết nối dữ liệu và dịch vụ thoại qua đường truyền (liên kết) E1.

Tính năng và đặc điểm chính

2Mbps, 12 x E1 kết nối chéo digital không chặn ở mức 64Kbps (DS-0)

Thẻ điều khiển duy nhất

Nguồn điện dự phòng 1 + 1

Có thể được sử dụng trong cấu trúc liên kết điểm tới điểm, điểm tới đa điểm, Add-Drop, dạng sao, hình cây.

Telnet

SNMP V2

Quản lý In-band và Out-of-band

GUI – Giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng

NMS –Hệ thống quản lý mạng SNMP V2 để giám sát và định cấu hình nhiều đơn vị từ một vị trí trung tâm)

Giao diện thoại

+ FXO

+ FXS

+ E&M (2Wire / 4Wire)

+ FXS-FXS (Hot-Line)

+ Ring Generator (75V RMS)

+ FXS-C-FXS-C (15-Way Conference)

+ Magneto (GEN-GEN)

Giao diện dữ liệu

+ Dữ liệu E1 / phân đoạn dữ liệu E1

+ Dữ liệu không đồng bộ RS232

+ Dữ liệu không đồng bộ V.24

+ Dữ liệu không đồng bộ RS485

+ G.703, @ 64 Kbps, dữ liệu đồng bộ co-directional (đồng hướng)

+ Dữ liệu đồng bộ V.35, V.36, X.21, V.11, RS442, RS530, “n”x64Kbps

+ Cạc giao diện cầu nối 10BaseT

+ Cạc giao diện Analog I/O (Dry Relay Contacts)

+ Cạc giao diện Digital I/O (Digital TTL Signal Transfer Card)

+ Cạc giao diện dữ liệu chung “N”x64Kbps (giao diện người dùng có thể cấu hình – V.35, V.36, X.21, V.11, RS442, RS530)

+ Khả năng kết nối chéo dữ liệu thoại và dữ liệu kĩ thuật số giữa 4 cổng E1 (tức là 4 cổng E1 kết nối riêng biệt)

Cấu trúc VCL-MX Version 5

Gồm 15 khe cắm cho các giao diện:

+ FXO

+ FXS

+ E & M (2-wire and 4-wire)

+ Hotline

+ RS232

+ iDSL

+ G.703

+ Magneto (GEN-GEN)

+ iDSL (2B)

Gồm 6 khe cắm cho các giao diện:

+ V.35

+ V.36

+ X.21

+ RS530

+ 10BaseT Bridge Interface Card

+ V.11

+ V.24

+ RS442

Thêm 3 khe cắm cho card giao diện @ 64 Kbps

+ V.35

+ V.36

+ V.11

+ X.21

+ RS530

+ V.28

+ RS485

+ EIA530

+ RS232

Mô hình ứng dụng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com