;

Các loại Card trên thiết bị PCM LOOP AM3440

1. Hình ảnh và cấu trúc thiết bị

a) Hình ảnh thiết bị

LOOP AM3440 là dòng thiết bị ghép kênh PCM của Hãng LOOP tại Đài Loan. Thiết bị sử dụng công nghệ kỹ thuật ghép kênh theo thời gian (TS), cung cấp các loại giao diện thoại và truyền số liệu tốc độ thấp từ tốc độ chuẩn 64Kbps.

Dòng thiết bị LOOP bao gồm: AM3440 A, AM3440 B, AM3440 C, AM3440 D.

Hình dáng mặt thiết bị LOOP AM3440-A

b) Cấu trúc thiết bị

Trong các dòng thiết bị được sử dụng nhiều nhất là LOOP AM 3440 A vì được thiết kế linh hoạt và mền dẻo trong các đấu nối (4 slot Mini, 12 slot card dịch vụ, Card nguồn và card điều khiển đều có thiết kế working – Standby).

Tại Việt Nam hiện nay thiết bị được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp. Đặc biệt là các nhà máy điện, trạm điện để phục vụ các dịch vụ thoại và truyền số liệu tốc độ thấp.

c) Chức năng của thiết bị

Các loại kênh được dùng cho các nhà máy điện, trạm điện:

–        Kênh truyền bảo vệ so lệch

–        Kênh truyền bảo vệ khoảng cách

–        Trung kế E&M cho các tổng đài ngành điện

–        Cung cấp đường truyền số liệu cho kênh SCADA

–        Các kênh thoại và hotline

–        Đường truyền cho Router

 

2: Chức năng, nhiệm vụ, giao diện từng Card trên thiết bị

 

2.1 Subrack thiết bị

a) Chức năng, nhiệm vụ

Subrack thiết bị bao gồm:

– 02 Slot cắm card điều khiển (01 active, 01 standby)

– 02 Slot cắm card nguồn (2 nguồn)

– 04 Slot cắm card loại Mini

– 12 Slot cắm các loại card dịch vụ

b) Giao diện

2.2 Card điều khiển

a) Chức năng, nhiệm vụ

Card điều khiển tập trung xử lý chính: crossconnect, quản lý giám sát, giao tiếp quản lý, alarm, đồng bộ…

Tùy theo từng version có thể hổ trợ thêm các tính năng như quản lý giám sát từ xa, kết nối server quản lý…

Card chỉ cắm vào 02 slot control 1 và control 2 được ghi trên subrack

b) Giao diện

 

c) Quy luật ra dây

Để quản lý, giám sát và cấu hình thiết bị, có 02 phương án kết nối:

  • Kết nối thông qua cáp Ethernet: Sử dụng cáp mạng thông thường, kết nối trực tiếp từ máy tính đến cổng Ethernet trên card điều khiển:

  • Kết nối thông qua cổng COM: Sử dụng cáp cổng COM đực hoặc cáp chuyển đổi USB/COM để kết nối đến giao diện console của thiết bị:

2.3 Card nguồn

a) Chức năng, nhiệm vụ

Cung cấp nguồn nuôi cho toàn bộ thiết bị

DC input: -48 VDC

Thiết bị hổ trợ 02 card nguồn.

Card chỉ tích hợp vào 02 slot cho nguồn đã ghi trên subrack

b) Giao diện

2.4 Card E1

a) Chức năng, nhiệm vụ

Cung cấp các giao diện E1 G703 để kết nối các thiết bị.

Có 2 loại card E1/T1: 4 E1/T1 và 1 E1/T1

Card có thể tích hợp vào 04 slot Mini trên subrack thiết bị hoặc bất kể 12 slot bình thường của thiết bị.

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

Quy luật ra dây giống nhau đối với các card E1 sử dụng cổng RJ45 hay cổng DB25 do đối với cáp đúc sử dụng cổng DB25 đã hàn nối sẵn ra 04 sợi cáp RJ45. Các chân ra của cổng RJ45 như sau:

2.5 Card FXO

a) Chức năng, nhiệm vụ

Card này dùng để đấu nối giao tiếp thuê bao phía tổng tổng đài Có 2 loại card 12 port (1 slot) và 24 port (2 slot)

Đối với card đơn thì có thể tích hợp vào 12 slot trên subrack Đối với card kép thì cắm vào các slot: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

b) Giao diện

c)Quy luật ra dây

2.6 Card FXS

a) Chức năng, nhiệm vụ

Card này dùng để đấu nối giao tiếp thuê bao phía đường dây.

Có 2 loại card 12 port (1 slot) và 24 port (2 slot)

Đối với card đơn thì có thể tích hợp vào 12 slot trên subrack Đối với card kép thì cắm vào các slot: 1, 3, 5, 7, 9, 11

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

2.7 Card E&M

a) Chức năng, nhiệm vụ

Card này cung cấp các kết nối trung kế E&M cho tổng đài và các kết nối SCADA giao diện tương tự cho các TBA/NMĐ.

Card có thể tích hợp vào bất kỳ slot nào trong 12 slot subrack.

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

2.8 Card RS232

a) Chức năng, nhiệm vụ

Cung cấp các giao diện số chuẩn V24 dùng truyền số liệu SCADA Đối với card đơn thì có thể tích hợp vào 12 slot trên subrack

Đối với card kép thì cắm vào các slot: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Chú ý đối với các card 8 cổng, thông thường chỉ có 04 cổng (1, 2, 4, 5) khai được chế độ SYNC. Ở chế độ UNSYNC có thể khai được trên cả 8 port của card.

Các chế độ UNSYNC khai báo trên card

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

2.9 Card 64K

a) Chức năng, nhiệm vụ

Card cung cấp các kênh tốc độ 64Kbps G.703 phục vụ các kênh bảo vệ so lệch cho đường dây điện cao áp.

Card có thể tích hợp vào 12 slot trên subrack.

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

2.10           Card Router

a) Chức năng, nhiệm vụ

Cung cấp các giao diện giám sát xa PCM LOOP. Các giao diện kênh LAN/WAN kết nối liên trụ sở.

Có 2 loại card router:

–  Card router A:

+ Cung cấp 02 giao diện ethernet

+ Cung cấp 32 giao diện WAN kết nối xa

Có thể tích hợp trên 04 mini slot của thiết bị

– Card router B:

+ Cung cấp 08 giao diện ethernet

+ Cung cấp 64 giao diện WAN kết nối xa

Có thể tích hợp trên 12 slot thường của thiết bị

b) Giao diện

c) Quy luật ra dây

THANHBINH 0911.910.910 | SWITCHQUANG.COM

 

Thibft kế web bởi Hoangweb.com