;

Các loại cạc cho thiết bị truyền dẫn quang ZTE

Dưới đây là các loại cạc, phụ kiện cho thiết bị truyền dẫn quang SDH/PDH STM-1, STM-4 …của hãng ZTE mà chúng tôi đã cung cấp:

1: Cạc nguồn PWA – dùng cho thiết bị truyễn dẫn quang S200 ZTE

 

2: Cạc quang STM-1 4 cổng SFP OL1/4×4 dùng cho thiết bị S325, S385

 

3: Cạc Gis dùng điều khiển, quản lý, giám sát thiết bị U300

 

4: Cạc CSA dùng cho thiết bị S325, S385 ZTE

 

5: Cạc quang STM-4 OL4x2 L-4.2 cho thiết bị truyền dẫn quang SDH STM1/4 S385

Thibft kế web bởi Hoangweb.com