;

Thiết bị truyền dẫn quang SDH HM-RS3000

Thiết bị truyền dẫn quang SDH HM-RS3000

HM-RS3000 MSAP là thiết bị truyền dẫn quang SDH hoặc thiết bị tách ghép kênh quang SDH STM-1, STM-4, STM-16, tương thích chuẩn ITU-T. Hỗ trợ cho các ứng kết nối điểm tới điểm, mạng vòng, chuỗi. Cung cấp các dịch vụ kết nối khác nhau: E1, EOS / EOP, PCM. Modem quang SDH HM-RS3000 Humanity thường được sử dụng trong các trạm điện (trạm biến áp) nhằm cung cấp kênh truyền E1 và FE qua đường truyền SDH STM-1/STM-4 hoặc STM-16 cho khách hàng.

Chức năng chính

Cấu trúc cao 3U, chuẩn 19inch, gồm 9 khe cắm

LVDS clock-free backplane, independent SDH bus and GE bus architecture

Card Uplink SDH:

+ Up to 2× STM-1/STM-4/STM-16 interfaces.

+ Giao diện Mô đun quang SFP, hỗ trợ cắm nóng.

+ 48VC4×48VC4, or 72TU-3×72TU-3, 1512VC12×1512VC12 non-blocking cross-connection.

+ Single/double terminal 1+1 linear Multiplex Section protection and SNCP protection.

+ Cấu trúc liên kết mạng: điểm tới điểm, ring, chuỗi.

Card uplink Ethernet:

+ 2 giao diện quang GE và 2 giao diện điện GE.

+ Tổng hợp lưu lượng 1000M từ 3 card Ethernet downlink.

Các card downlink tùy chọn:

+ Các thẻ downlink gồm: E1, Ethernet, PCM.

+ Giao tiếp với bộ chuyển đổi quang điện từ xa, các thiết bị đầu cuối SDH và MSTP.

+ Hỗ trợ chế độ bảo vệ 1+1.

+ Hỗ trợ chức năng embedded E1 BERT testing.

Timing:

+ Traces any timing source of STM-1/4 up links or STM-1 optical tributaries, or external timing source.

+ Supports External timing output.

+ The timing source can be switched manually or automatically.

+ Supports free-running, tracing and hold-over modes.

Quản lý hệ thống:

+ Hỗ trợ nền tảng quản lý RayViewnetwork dựa trên kiến ​​trúc C / S.

+ Hỗ trợ kênh DCC và EXM (Giao diện E1 mở rộng để quản lý) để giao tiếp giữa gateway và elements.

+ Hỗ trợ kênh DCN cho giao tiếp giữa gateway và server.

+ Hỗ trợ giao thức SNMP_V1 và SNMP_V2.

+ Hỗ trợ nâng cấp phần mềm cục bộ và từ xa mà không ảnh hưởng đến thiết bị hoạt động.

+ Cung cấp chế độ cảnh báo đầu ra.

Giao diện Card

Card uplink SDH:

Card STM-16: 2xSTM-16, with DXC connection and SET

Card STM-16: 2xSTM-16, with DXC connection and SET

Card STM-4: 2xSTM-4, with DXC connection and SET

Card STM-1: 2xSTM-1, with DXC connection and SET

Card STM-1: 4xSTM-4, with DXC connection and SET

Card giao diện E1:

Card E1: 16E1, tùy chọn 75Ω hoặc 120Ω

Card E1: 32E1, tùy chọn 75Ω hoặc 120Ω

Quang SDH:

8×STM-1, with DXC connection and SET

4×STM-1, with DXC connection and SET

EOS unit:

8×FX, 8VCG physical isolated, EoSDH.

GFP/LCAS/VCAT, flow control, TS1000 protocol.

4×FX, 4VCG physical isolated, EoSDH.

GFP/LCAS/VCAT, flow control, TS1000 protocol.

8×FE, 8VCG physical isolated, EoSDH.

GFP/LCAS/VCAT, flow control.

8×FE, 8VCG, EoSDH.

GFP/LCAS/VCAT, flow control, with switch function.

4×FE, 4VCG, EoSDH.

GFP/LCAS/VCAT, flow control, with switch function.

EOP unit:

8×FX , 8VCG physical isolated , EoPDH , TS1000 protocol.

4×FX , 4VCG physical isolated , EoPDH , TS1000 protocol.

8×FE, 8VCG physical isolated, EoPDH.

8×FE, 8VCG, EoPDH, support switch function.

4×FE, 4VCG, EoPDH, support switch function.

PCM:

Hỗ trợ tốc độ dữ liệu 64Kb / s, hỗ trợ 1890 x 1890 64kb / s. Hỗ trợ 8 cổng RJ45 cho các dịch vụ ghép kênh PCM, mỗi dịch vụ RJ45 có thể cung cấp 4 kênh FXO / FXS, 2 kênh 2/4 dây EM, dữ liệu 2 kênh 64kbps / dữ liệu không đồng bộ RS232

Card quản lý: Cung cấp chức năng quản lý, xếp tầng.

Card nguồn: tùy chọn AC, DC, chế độ dự phòng nguồn.

Card Fan: Normal fan card

Card quản lý FAN: Có sẵn, đóng mở, kiểm tra báo động nhiệt độ, sự cố.

Mô hình ứng dụng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com