;

Module quang SFP GLC-SX-MM

Module Cisco GLC-SX-MM

1. Tốc độ dữ liệu điu khiển có thể lên tới 1.25Gbps

2. Bước sóng quang 850 nm

3. Khoảng cách truyền xa lên tới 550m trên sợi quang MM 50/125µm hoặc 62.5/125µm

4. Nguồn cấp cho module là Single 3. 3V

5. Giao diện kết nối Duplex LC

6.  Hỗ trợ cắm nóng

7. Nhiệt độ hoạt động: Chuẩn: 0~+70°C, Công nghiệp:-40~+85°C

8. Tương thích với thông số kỹ thuật MSA SFP

9. Chuẩn đoán số giao diện giám sát. Tương thích với SFF-8472

Thibft kế web bởi Hoangweb.com