;

Suy hao quang SC, FC, LC, ST …

Giới thiệu suy hao quang

Suy hao quang là thiết bị, đầu nối làm giảm cường độ, tín hiệu sợi quang trong hệ thống mạng cáp quang. Suy hao quang thường được sử dụng khi mà tín hiệu truyền đến đầu thu quá mạnh, khi đó suy hao quang sẽ làm giảm cường độ giúp tín hiệu được ổn định, trong suốt. Điều đó có nghĩa là do chúng ta sử dụng các bộ chuyển đổi thu – phát tín hiệu không cùng loại hoặc do khoảng cách truyền của bộ chuyển đổi xa hơn so với thực tế sử dụng của chúng ta.

Ngoài ra suy hao quang còn giúp chúng ta kiểm tra độ an toàn của kết nối mạng bằng cách sử dụng suy hao quang bằng cách tăng giảm độ suy hao (db) cho đến khi kết nối quang của thiết bị không kết nối, do đó xác định độ an toàn của tín hiệu.

Suy hao quang singlemode sử dụng bước sóng từ 1250nm đến 1600nm bao gồm cả bước sóng 1310nm và 1550nm.

Công suất truyền tối đa là 1w, thường có sẵn các loại suy hao quang: ST, SC, SC / APC, FC, FC / APC, LC, LC / APC, MU từ 1db đến 25db.

Ngoài các loại suy hao quang cho các loại cáp quang singlemode sử dụng các laser mạnh hơn để truyền với khoảng cách xa hơn thì chúng tôi cũng có các loại đầu nối suy hao quang cho cáp quang Multimode (loại đường kính 50/125 và 62.5/125) tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng

Ứng dụng suy hao quang

Thiết bị kiểm tra mạng

Mạng CATV

Cảm biến quang

Hệ thống viễn thông, CNTT

Các loại suy hao quang

Suy hao quang SC/UPC 5db

Suy hao quang SC/UPC 10db

Suy hao quang SC/UPC 15db

Suy hao quang SC/UPC 20db

 

Suy hao quang SC/APC 5db

Suy hao quang SC/APC 10db

Suy hao quang SC/APC 15db

Suy hao quang SC/APC 20db

 

Suy hao quang FC/UPC 5db

Suy hao quang FC/UPC 10db

Suy hao quang FC/UPC 15db

Suy hao quang FC/UPC 20db

 

Suy hao quang FC/APC 5db

Suy hao quang FC/APC 10db

Suy hao quang FC/APC 15db

Suy hao quang FC/APC 20db

 

Suy hao quang LC/UPC 5db

Suy hao quang LC/UPC 10db

Suy hao quang LC/UPC 15db

Suy hao quang LC/UPC 20db

 

Suy hao quang LC/APC 5db

Suy hao quang LC/APC 10db

Suy hao quang LC/APC 15db

Suy hao quang LC/APC 20db

 

Suy hao quang ST/UPC 5db

Suy hao quang ST/UPC 10db

Suy hao quang ST/UPC 15db

Suy hao quang ST/UPC 20db

Suy hao quang MU, MTRJ, E2000 …

 

->Tham khảo thêm các loại Suy hao quang, đầu nối quang khác mà công ty chúng tôi cung cấp:

+ Suy hao quang FC

https://switchquang.com/products/suy-hao-quang-fc/

+ Suy hao quang ST

https://switchquang.com/products/suy-hao-quang-st/

+ Suy hao quang SC

https://switchquang.com/products/suy-hao-quang-sc/

+ Suy hao quang LC

https://switchquang.com/products/suy-hao-quang-lc/

+ Suy hao quang các loại: MTRJ, MU, E2000

https://switchquang.com/products/dau-noi-suy-hao-quang/

Thibft kế web bởi Hoangweb.com